Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Objava prostega delovnega mesta – HIŠNIK IV

Hrpelje, 26. 8. 2020

Na podlagi 7. odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/1378/13 – popr.47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/1615/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS) Občina Hrpelje-Kozina (Režijski  obrat »Na stičišču treh svetov«) objavlja prosto delovno mesto za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta HIŠNIK IV.

Razpisna dokumentacija

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Rok za prijavo je 8 dni od objave.

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane