Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Arhiv objav

Javno naznanilo o javni razgrnitvi predloga Sklepa o ugotovitvi javne koristi

Javno naznanilo o javni razgrnitvi predloga Sklepa o ugotovitvi javne koristi

Občina Hrpelje – Kozina obvešča javnost o javni razgrnitvi predloga Sklepa o ugotovitvi javne koristi za izvedbo gradnje gospodarske javne infrastrukture – ceste (Ureditev ceste in križišča v Materiji) na nepremičnini parc. št. 2262/3 katastrska občina 2559-Materija. Javna razgrnitev poteka od 10.3.2021 do vključno 24.3.2021. JAVNA RAZGRNITEV je podaljšana do vključno 30.3.2021. javno naznanilo Sklep

Preberite več ...

Objava namere o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe

Objava namere o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe

Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v skladu s 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE KUPOPRODAJNE POGODBE Občina Hrpelje […]

Preberite več ...


Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve za območje parcel št. 2878/11, 2878/20, 2878/21, 2947, 2919/22, vse k.o. Hrpelje (2560)

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve za območje parcel št. 2878/11, 2878/20, 2878/21, 2947, 2919/22, vse k.o. Hrpelje (2560)

Občina Hrpelje – Kozina obvešča o javni razgrnitvi Elaborata lokacijske preveritve za območje parcel št. 2878/11, 2878/20, 2878/21, 2947, 2919/22, vse k.o. Hrpelje, ki ga je izdelalo podjetje PIA studio d.o.o. Portorož, Obala 26, 6320 Portorož, številka projekta: ELP 35/2020 za datumom december 2020. Območje elaborata obsega zemljišča s parc. št. 2878/11, 2878/20, 2878/21, 2947, […]

Preberite več ...

Objava namere o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe

Objava namere o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe

Številka: 478-24/2019-6 Datum: 29.1.2021 Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v skladu s 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE […]

Preberite več ...

Objava namere o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe

Objava namere o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe

Številka: 478-2/2021-2 Datum: 21.1.2021 Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v skladu s 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE […]

Preberite več ...

Podaljšan rok: Javni natečaj: Sekretar – vodja režijskega obrata

Podaljšan rok: Javni natečaj: Sekretar – vodja režijskega obrata

Hrpelje, 27. 1. 2021 Zaradi napake pri objavi na spletni strani Zavoda za zaposlovanje je rok za prijavo na spodnji natečaj podaljšan do 2. 2. 2021.   Hrpelje, 21. 1. 2021 Na podlagi 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E […]

Preberite več ...

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od PIP za industrijski objekt na parceli št. 2845/24 k.o. Hrpelje (2560)

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od PIP za industrijski objekt na parceli št. 2845/24 k.o. Hrpelje (2560)

Občina Hrpelje – Kozina obvešča o javni razgrnitvi elaborata lokacijske preveritve za za individualno odstopanje od PIP za industrijski objekt na parceli št. 2845/24 k.o. Hrpelje (2560), ki ga je izdelalo podjetje Domodom gradbeništvo, nepremičnine in svetovanje d.o.o., Obala 114, 6320 Portorož, številka projekta: 2/2017 za datumom september 2020, dopolnitev 23.11.2020. Območje elaborata obsega zemljišče […]

Preberite več ...


Gradnja novega nadvoza Rodik na glavni železniški progi št. 60 Divača cepišče Prešnica v km 7+270 s povezovalnimi cestami

Gradnja novega nadvoza Rodik na glavni železniški progi št. 60 Divača cepišče Prešnica v km 7+270 s povezovalnimi cestami

Direkcija za infrastrukturo je objavila javno naročilo za “Gradnjo novega nadvoza Rodik na glavni železniški progi št. 60 Divača cepišče Prešnica v km 7+270 s povezovalnimi cestami”.  Objava na spletni strani Ministrstva:  https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/gradnja-novega-nadvoza-rodik-na-glavni-zelezniski-progi-st-60-divaca-cepisce-presnica-v-km-7-270-s-povezovalnimi-cestami-201221075002/ Objava na portalu E-naročanje: Gradnja novega nadvoza Rodik

Preberite več ...

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane