Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Predstavitev Javnega razpisa za operacijo naložbe v predindustrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2016

logo-kgzng

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije vabi na predstavitvi javnega razpisa podukrepa 8.6 za operacijo naložbe v predindustrijsko obdelavo lesa iz PRP2014-2020 za leto 2016.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020, 28. oktobra 2016 objavilo Javni razpis za operacijo naložbe v predindustrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2016.

Podpora je namenjena naložbam v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega (npr. žaganje lesa, skobljanje in druga strojna obdelava lesa, proizvodnja sekancev in lesnih peletov, briketov ali drv za energetsko rabo …). Upravičenci do podpore so gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ter kmetije z registrirano dopolnilno dejavnostjo.

Rok za oddajo vlog je 1. februar 2017.

Vabljeni na predstavitvi razpisa:

DATUM LOKACIJA PREDAVATELJI OPOMBA
28. november 2016 ob 11h

PIVKA

Krpanov dom, Prečna ulica 1, 6257 Pivka

Darja Zadnik

Michaela Vidič

Andrej Zadnik, ZGS

30. november 2016 ob 10h

TOLMIN

Sejna soba KZ Tolmin, Rutarjeva 35, 5240 Tolmin

Darja Zadnik

Michaela Vidič

Vlado Košič, ZGS

Prijave do zasedbe mest na tel. št.:

05/ 38 84 282

Vabilo v PDF obliki

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane