Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Velika požarna ogroženost naravnega okolja

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, je na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. l. RS, št. 20/14), z dokumentom št. 8452-1/2017-2-D-DGZR, od 1. 4. 2017 do preklica, na celotnem območju države razglasila

VELIKO POŽARNO OGROŽENOST NARAVNEGA OKOLJA

V času razglašene velike požarne ogroženosti je

P R E P O V E D A N O:

  • požiganje in odmetavanje gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar,
  • kuriti,
  • kuriti kresove,
  • požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih,
  • odstranjevati odpadke z uporabo ognja,
  • izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar,
  • izvajati ognjemete.

O požaru ali o nevarnosti požara se takoj obvesti Regijski center za obveščanje na telefonsko številko 112 ! Stanje ogroženosti okolja in druge informacije so dostopne na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje: http://www.sos112.si/slo/index.php. Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta v času razglašene požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor.

 

RAZGLAS- požarna ogroženost naravnega okolja – april 2017

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane