Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Zbiranje predlogov za imenovanje sodnika porotnika pri Okrožnem sodišču v Kopru

 Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja vas ponovno poziva, da podate pisni predlog za:  Imenovanje sodnika porotnika na Okrožnem sodišču v Kopru

Obrazložitev:

Okrožno sodišče Koper je poslalo dopis s katerim je podaljšalo roke za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike. Rok za podajo  predlogov se podaljša tako, da poteče  4.1.2021.

Občina Hrpelje-Kozina na predhodni seji OS ni izglasovala predlaganega sodnika porotnika.

Dne, 2. 11. 2020 je Občinska uprava Občine Hrpelje-Kozina prejela poziv Okrožnega sodišča v Kopru, da se obstoječim porotnikom izteka petletno mandatno obdobje. Na podlagi 46. člena Zakona o sodiščih (Ur.l.RS št. 19/94 in naslednji)  je bil  6. 11. 2020 v Uradnem listu Republike Slovenije št. 160/2020 objavljen poziv predstavniškim organom občin in drugim pristojnim predlagateljem iz 45. člena ZS na območju Okrožnega sodišča v Kopru, da predlagajo kandidate za sodnike porotnike  Okrožnega sodišča v Kopru.

Število sodnikov porotnikov je določeno s sklepom Vrhovnega sodišča RS, izračunali pa so jih na podlagi Statističnega urada RS. Občina Hrpelje-Kozina  imenuje 5 (pet) sodnikov porotnikov, od tega 1 (eden) sodnik porotnik za mladoletniške zadeve.

Za sodnika porotnika je lahko imenovan državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil trideset let starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ki je zdravstveno in osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik (42. člen ZS).

S predmetnim pozivom ponovno vabimo predlagatelje, da svoje pisne predloge kandidatov za sodnike porotnike (najmanj en predlog), s priloženim soglasjem predlaganega kandidata, posredujete na spodaj navedeni naslov.

Svoje predloge pošljite najkasneje do petka 18. 12. 2020 do 12.00 ure na naslov OBČINA HRPELJE-KOZINA, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, s pripisom »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – SODNIK POROTNIK, ne odpiraj ali po e-pošti: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si – pripis v zadevi: SODNIK POROTNIK.

Predlagatelj mora ob predlogu priložiti tudi pisno soglasje kandidata na priloženem obrazcu.

Za dodatne informacije prosim preberite dopis Okrožnega sodišča v Kopru, ki je v prilogi.

                          Predsednik
Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja: Matej Dodič, l.r.

Priloge:

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane