Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Obvestilo glede izvajanja organiziranih lovov

OBČINA HRPELJE-KOZINA
CIVILNA ZAŠČITA

Glede Izvajanja organiziranih lovov vam pošiljamo Obvestilo regijskega poveljnika Civilne zaščite št.: 166-14/2020-181 – DGZR, z dne 04. 01. 2021

Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS št. 193/20 s spremembami in dopolnitvami) ne velja za dejavnosti javnih služb, med katere sodi tudi izvajanje lova. Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo na podlagi PKP 5 izvaja nadzor nad področjem lovstva, povezanim z ukrepi in omejitvami glede COVID-19.

Lov je dovoljen, tudi skupinski. Ni pa dovoljeno druženje in izvajanje lovskih aktivnosti pred in po lovu, kot so npr. druženja v lovskih kočah ali lovske aktivnosti (tradicionalne lovske šege, ki se izvajajo pred in po lovu).
Inšpektorat zato nadzoruje te lokacije in izvaja pooblastila s tega področja ter ukrepa, v kolikor gre za kršenje protikoronskih odlokov.

Lovec lahko izvaja lov samo v lovišču, kjer je član upravljavca lovišča, ne sme pa loviti v drugih krajih (loviščih), kjer ni član (lovski goste na lovu niso dovoljeni).

Uporaba obraznih mask je obvezna tudi na prostem, če ni mogoče zagotavljati medosebne razdalje najmanj dveh metrov ter v osebnih vozilih če je v vozilu več kot ena oseba, izjeme je za oseba iz istega gospodinjstva. Upoštevati je potrebno vsa navodila NIJZ.

Inšpekcija za lovstvo in ribištvo bo v času trajanja razglasitve epidemije ter sprejetih ukrepov za zajezitev le-te in trajanja skupnih lovov, to je do 31.1.2021, izvajala poostren nadzor na tem področju.

Zunanji vir: Lovska zveza Slovenije: https://www.lovska-zveza.si/news/807/lzs/informacije/novice

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane