Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Oživitev nekdanjega sejmišča v Hrpeljah

Kratek naziv operacije: STARO SEJMIŠČE – NOVO STIČIŠČE

Trajanje operacije: september 2018 do december 2020

Odobrena vrednost operacije s pogodbo MGRT: 100.000,00 EUR

Prijavitelj operacije: Občina Hrpelje-Kozina

Partnerji operacije:

 • Društvo brkinskih sadjarjev;
 • Park Škocjanske jame, Slovenija;
 • Občina Divača;
 • Občina Komen;
 • Občina Sežana.
 •  
Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 
 

Kratek opis operacije

Projekt oživitve nekdanjega sejmišča v Hrpeljah bo zajel rekonstrukcijo nekdaj najživahnejšega dela Hrpelj. To je bil že v preteklosti prostor trgovanja in druženja, ki pa je v sedanjosti izgubil obe funkciji. Osnovna ideja operacije je tako nova namembnost prostora, ki bo služila tako domačinom kot obiskovalcem, generirala pa bo tudi možnost razvoja ostalih storitev na tem območju.

Osrednji del operacije bo izgradnja postajališča za avtodome s pripadajočo infrastrukturo, kot je zelenica in otroško igrišče. Ker pa je cilj operacije ustvariti prostor novega stičišča in medgeneracijskega druženja, se je postajališče opremilo na način, da se med urbano opremo doda elemente, ki bodo prostor naredili privlačen tudi za domačine. Zato se je predvidelo večje otroško igrišče, klopi, pametno klop ter električna kolesa.

Oživitev tega prostora je zasnovana kot prostor srečevanja ljudi vseh generacij, saj bo zasnovan tako, da bo primeren za vse. Na ta način bomo naredili prostor stičišča in medgeneracijskega druženja, saj bo ponudba tega prostora primerna za kvalitetno preživljanje prostega časa tako mladih (otroško igrišče, klopi, pametna klop) kot starejših (klop, pitnik, zelenica).

Celotna operacija bo imela velik vpliv tudi na področje varstva okolja, saj bo spodbujala alternativne oblike reševanja mobilnosti. Obiskovalci bodo z inovativnimi načini mobilnosti, kot so električna kolesa, lahko odkrivali notranjost Občine Hrpelje – Kozina, pa tudi širšo okolico. Inovativnost za ta prostor bo pritegnila nove skupine uporabnikov, kolesarjev in ljubiteljev narave, ki do sedaj zaradi neobstoječe infrastrukture teh krajev niso obiskovali. Ravno tako se pričakuje, da bodo kolesa lahko uporabljali domačini in s tem zmanjšali uporabo vozil za kratke razdalje in istočasno skrbeli za svoje zdravje.

Cilji operacije:

 • izboljšati pogoje za zagotavljanje visoke kakovosti življenja – kvalitetne javne površine in več možnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa,
 • trajnostna mobilnost – z nakupom električnih koles bo občanom in obiskovalcem omogočena izposoja električnih koles,
 • spodbujanje medgeneracijskega povezovanja – kvalitetna javna površina bo omogočila srečevanje in povezovanje različnih skupin prebivalstva,
 • povečati družbeno povezanost in socialno vključenost vseh skupin prebivalstva,
 • ohranjanje obstoječih naravnih virov ter dvig ozaveščenosti o pomenu varovanja narave in okolja – delavnica društva Brkinskih sadjarjev.

Aktivnosti operacije:

 • izgradnja postajališča za avtodome z vso urbano opremo,
 • izvedba medgeneracijskega dogodka, kjer bodo organizirane vsebine s področja spodbujanja uporabe lokalnih proizvodov in dviga ozaveščenosti o pomenu varovanja narave in okolja,
 • izvedba delavnic,
 • vzpostavitev informativne točke s predstavitvijo Javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija (prikaz aktualnih novic iz zavarovanega območja in prostor za predstavitev tiskanih promocijskih materialov),
 • diseminacija informacije o projektu.

Galerija novega postajališča za avtodome

Galerija medgeneracijske delavnice v Kačičah 

 

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane