Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Participativni proračun 2021-2022

Uspešno smo zaključili prvo fazo participativnega proračuna, in sicer fazo zbiranja predlogov. Zbrali smo 22 projektov, od tega jih je 9 izpolnjevalo zahtevane pogoje.

Komisija v sestavi Breda Filipovič, Peter Boršič, Andrej Bolčič in Romina Poles je pregledala vse predloge z vidika vnaprej določenih kriterijev za oddajo predlogov in jih finančno ovrednotila. Vsi predlogi  so skladni z zakonodajo in urbanističnimi akti, njihova uresničitev je v pristojnosti občine, nanašajo se na območje občine in so izvedljivi v danem časovnem okvirju (do konca leta 2022) ter ne presegajo sredstev, namenjenih za posamezni predlog. Predlogi projektov, ki so že vključeni v obstoječ načrt investicij, niso bili sprejeti.

Glasovanje ne bo izvedeno, ker izbrani predlogi ne presegajo predvidenih finančnih sredstev za leti 2021 in 2022, ter bodo vsi sprejeti.

Izbrani predlogi:

Zap št. Predlog Predlagatelj Kratek opis Okvirni znesek
1. Asfaltiranje Metlika Amalija Asfaltiranje okoli pokopališča in doma duhovnosti v Klancu. 2.000
2. Ureditev otroških igral in igrišča v Materiji Valter Fabjančič Izvedba še nekaj manjših del ob otroških igralih na Baču pri Materiji (namestitev kamnitega lijaka s pitno vodo, zabojnike za odpadke, ograjo, mreže golov). 2.500
3. Ureditev vaškega kala v Mršah Vladimir Cetin in ostali člani vaške skupnosti Mrše Obnova kala na Mršah.

10.000

 

4.

Nadaljujmo projekt »defibrilator v vsako vas«

 

Valter Fabjančič Postavitev še več defibrilatorjev.

8.000

 

5. Glasbena igrala v Parku Dinozavrček Tanja Zonta Postavitev glasbenih igral. 5.000
6. Trim steza Tanja Zonta Izdelava trim steze ob poti na Kokoško. 5.000
7. Ureditev okolice kala v Slivju s90 Postavitev klopi in mize ob kalu v Slivju. 400
8. Zimska šola v naravi za učence oš DBB Hrpelje Elena Mahne Šola v naravi – smučanje.

10.000

(2×5.000)

9. Obnova 3 vaških studencev na Artvižah Martina Drožina in Tjaša Dujmovič Obnovitev vaških studencev na Artvižah, kateri stojijo ob pešpoti iz Rodika do Artviž.

5.000

(obnovitev enega studenca)

 

Obrazložitve za izločitev ostalih predlogov si lahko preberete v Zapisniku komisije.

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane