Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Pobuda za spremembo občinskega prostorskega načrta

Opis postopka:

Vlagatelj poda pobuda za spremembo občinskega prostorskega načrta, ki jo lahko odda po pošti, osebno v sprejemni pisarni Občine Hrpelje – Kozina ali na elektronski naslov obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si.

Pobuda bo vključena v analizo razvojnih pobud, ki bo opredelila, ali je pobuda z vidika zakonodaje in z vidika varovalnih režimov sprejemljiva ali ne. V primeru sprejemljivosti bo pobuda vključena v osnutek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta.

Pravna podlaga:

108. in 109. člen Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17)

Taksa:

Na podlagi Odloka o taksi za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje – Kozina in stroških lokacijske preveritve (Uradni list RS št. 20/19) se višina takse za obravnavanje pobud spremembe namenske rabe v občinskem prostorskem načrtu za posamezno pobudo znaša za

  • spremembo osnovne namenske rabe 50 EUR,
  • za spremembo podrobnejše namenske rabe 50 EUR.
  • Za pobudo za spremembo v primarno rabo (gozdna, kmetijska, vodna) se taksa ne plača.

Podatki za plačilo: IBAN: SI56 0123 5435 0309 170, referenca: 11 75345-7111002, namen plačila: Plačilo upravne takse, koda namena: OTHR, ime in naslov: Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina.

Kontaktna oseba:

Alenka Pečar

(05) 620 53 60, alenka.pecar@hrpelje.si

Obrazci:

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane