Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Pomembna obvestila v predprazničnem in prazničnem času

1. Prepoved uporabe vaških domov za novoletno praznovanje

Z Odlokom o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 186/20 in 190/20) so prepovedane vse prireditve, shodi, slavja, praznovanja, omejeno je izvajanje verskih obredov.

PREPOVEDANA je uporaba vaških domov in drugih javnih objektov za druženja in praznovanja.

2. Opozorilo glede požarne varnosti v prazničnem času

  • V predprazničnem in prazničnem času je pogosta uporaba pirotehničnih sredstev. Prodaja izdelkov je dovoljena med 19. in 31. decembrom, njihova uporaba pa dovoljena od 26. decembra do vključno 1. januarja.

Krajevne skupnosti prosimo, da s svojo avtoriteto pozivate k varni uporabi pirotehnike, ki ne bo motila in ogrožala drugih ljudi in vznemirjala živali. Nepremišljenost povzroči telesne poškodbe, kot so opekline, raztrganine rok in poškodbe oči, kar posledično še dodatno obremeni zdravstveni sistem. Med najpogostejše razloge za poškodbe so: eksperimentiranje s pirotehniko, neodgovornost in neupoštevanje navodil proizvajalca.

  • Med kurilno sezono se poveča število dimniških požarov. Krajane opozorite, da morajo biti kurilne, dimovodne in prezračevalne naprave redno pregledane in vzdrževane. V primeru, da se do požara pride in se iz dimnika razširi na stavbo, so posledice lahko zelo hude in nepredvidljive. Dimniškega požara se ne gasi z vodo, ob požaru se takoj pokliče na številko 112.

Dimnikarske storitve se lahko izvajajo, pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo storitve prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave. Opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitvi ni mogoče prezračiti.

3. Izvajanje verskih obredov

Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 190/20), velja le za omejeno časovno obdobje, in sicer od 19. decembra 2020 do vključno 29. decembra 2020. Povzetek odloka:

Dovoljeno je gibanje in združevanje verskega uslužbenca in člana cerkve oziroma druge verske skupnosti tudi izven verskih objektov, ko gre za individualno versko duhovno oskrbo.

Kolektivno uresničevanje verske svobode je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi:

  • minimalni možni stik med člani cerkva oziroma drugih verskih skupnosti,
  • redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija verskih objektov, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda,
  • obvezno nošenje zaščitnih mask,
  • prepoved petja, in
  • razkuževanje rok za člane cerkva oziroma drugih verskih skupnosti ob vstopu in izstopu iz verskih objektov.

Število oseb v zaprtih prostorih – cerkvah, je omejeno na 30 kvadratnih metrov na posameznega udeleženca oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva, ki lahko sedijo skupaj. Če je verski objekt manjši od 30 kvadratnih metrov se število oseb omeji na enega verskega uslužbenca in udeleženca oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva.

Medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.

Upoštevajo se vsa splošno veljavna higienska priporočila Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane