Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Ponudba za odkup zemljišča za zemljišče, ki se nahaja v območju predkupne pravice občine

Opis postopka:

Lastnik zemljišča, ki se nahaja v območju predkupne pravice občine, mora zemljišče pred prodajo najprej ponuditi v odkup občini kot nosilcu predkupne pravice. Nosilec predkupne pravice se o sprejetju ali zavrnitvi ponudbe izjavi v 15 dneh od njenega sprejetja, sicer se šteje, da ponudbe ne sprejema. V tem primeru lahko lastnik zemljišče proda drugi osebi, pri čemer pa cena ne sme biti nižja od tiste, ki je bila ponujena nosilcu predkupne pravice. Prodajalec se o ponudbi in pogojih prodaje, vsebovanih v ponudbi, z nosilcem predkupne pravice ni dolžan pogajati.

Pravna podlaga:

Odlok o predkupni pravici Občine Hrpelje – Kozina (Ur.l.RS št. 17/2010)
Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Ur.l.RS št. 61/2017)

Upravna taksa:

Na podlagi 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) je to potrdilo takse prosto.

Vloga:

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane