Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Poročilo o zdravstveni ustreznosti pitne vode na lokalnih vodovodih v Občini Hrpelje-Kozina za leto 2017

POROČILO ZA LETO 2017 O ZDRAVSTVENI USTREZNOSTI PITNE VODE NA LOKALNIH VODOVODIH V OBČINI HRPELJE – KOZINA

V letu 2017 se je v občini Hrpelje – Kozina izvajala dobava pitne vode na treh lokalnih vodovodih (Brezovica, Hotična in Slivje) za prebivalce naselij Brezovica, Hotična, Slivje in Velike Loče.
Na lokalnem vodovodu Slivje so bili v sklopu izvajanja notranjega nadzora po veljavnem HACCP načrtu odvzeti tri vzorci za potrebe izvajanja mikrobiološke analize in tri vzorci za izvajanje fizikalno kemijske analize. Vsi odvzeti vzorci so bili skladni z določili Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS 19/04, 35/04, 26/06, 95/06, 25/09,75/15, 51/17).

V letu 2017 je bil izveden tudi državni monitoring z odvzemom dveh vzorcev. Od tega je bil eden skladen, drugi pa ni bil skladen s Pravilnikom o pitni vodi. Razlog za neskladnost vzorcev s predpisanimi vrednosti je povečana motnost pitne vode. Razlog pojava motnosti so bile slabe vremenske razmere (močni nalivi po sušnih obdobjih). Po izvedbi korektivnih in zaščitnih ukrepov ter ponovnem vzorčenju se je nadaljevalo z dobavo zdravstveno ustrezne pitne vode.

Na lokalnih vodovodih Hotična in Brezovica se je v letu 2017 nadaljevalo z izvajanjem notranjega nadzora po HACCP načelih. Glede na to, da na omenjenih vodovodih se ne izvaja priprava pitne vode katera bi zadostovala zakonskim predpisom, se dobavlja surova neobdelana voda ter je zaradi tega bil veljaven zaščitni, preventivni ukrep prekuhavanja pitne vode. Preventivno prekuhavanje vode za potrebe pitja se je izvajalo po smernicah in navodilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Vzorci odvzeti za izvajanje notranjega nadzora in državnega monitoringa niso bili skladni z določili Pravilnika o pitni vodi.

VODOVOD

NOTRANJI NADZOR

DRŽAVNI MONITORING

MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

FIZIKALNO KEMIJSKE ANALIZE MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

FIZIKALNO KEMIJSKE ANALIZE

ustrezne neustrezne ustrezne neustrezne ustrezne neustrezne ustrezne neustrezne

BREZOVICA

0 2 1 1 0 2 1 1

HOTIČNA

1

1 1 1 1 1 1

1

SLIVJE 3 0 3 0 2 0 0

2

V letu 2018 bodo vsi uporabniki lokalnih vodovodov v občini Hrpelje – Kozina obveščeni skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Ur.l. RS 19/04, 35/04, 26/06, 95/06, 25/09, 75/15, 51/17) in po strokovnih priporočilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje RS, glede na ugotovitve notranjega nadzora in državnega monitoringa povezanih s kakovostjo pitne vode ali morebitnih vzdrževalnih del, katere je treba izvesti in sicer na naslednji način:

Člen Pravilnika

Vzrok za obveščanje Čas obveščanja

Način obveščanja

9.

Vzrok neskladnosti pitne vode  hišno vodovodno omrežje ali njegovo vzdrževanje Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v sedmih dneh

1. osebno,
2. z obvestilom na oglasni deski uporabnika(ov) hišnega vodovodnega omrežja,

3. z obvestilom na vaški oglasni deski.

21.

Omejitev ali prepoved uporabe pitne vode Čim prej, a najkasneje v dveh urah. Obvešča se vsak dan do preklica 1. Radio Koper,
2. Spletna stran občine Hrpelje – Kozina (www.hrpelje-kozina.si),

3. Osebno.

Preklic omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode Čim prej

1. Radio Koper,
2. Spletna stran občine Hrpelje – Kozina (www.hrpelje-kozina.si),

3. Osebno.

22.

Izvajanje ukrepov za odpravo vzrokov neskladnosti

pitne vode

Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v enem dnevu

1. Radio Koper,
2. Spletna stran občine Hrpelje – Kozina (www.hrpelje-kozina.si),

3. Osebno.

31.

Obveščanje v primeru pridobitve dovoljenja za odstopanje Na dan pridobitve dovoljenja, a najkasneje v sedmih dneh

1. Radio Koper,
2. Spletna stran občine Hrpelje – Kozina (www.hrpelje-kozina.si),

3. Osebno.

34. Letno poročilo o skladnosti pitne vode Najmanj enkrat letno

1. »Občinsko glasilo« – občinsko glasilo občine Hrpelje Kozina,

2. Spletna stran občine Hrpelje – Kozina (www.hrpelje-kozina.si),

3. z obvestilom v poštni nabiralnik.

Hrpelje, 11.2.2018

Pripravil:
Jaroslav Rehak, univ.dipl. san. inž.

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane