Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Preklic ukrepa prekuhavanja vode – vodovod Ilirska Bistrica

Kraški vodovod Sežana, d.o.o. obvešča uporabnike pitne vode, da so rezultati mikrobioloških in fizikalno kemijskih preskusov pitne vode iz vodovodnega sistema Ilirska Bistrica skladni z zahtevami iz Pravilnika o pitni vodi, zato vode za pitje in pripravo hrane od ni potrebno več prekuhavati. Preklic prekuhavanja velja za naselja:  Tatre, Brezovo Brdo, Orehek, Kovčice, Javorje, Golac, Poljane pri Podgradu in Obrov 61B, 61E, 61F TER 62C.

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane