Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Prijava obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)

Opis postopka:

Vlagatelj poda zahtevo za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije) z vlogo, ki jo lahko odda po pošti, osebno v sprejemni pisarni Občine Hrpelje – Kozina ali na elektronski naslov obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si .

Pravna podlaga:

Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07)

Taksa:

Upravna taksa po tarifni številki 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16) znaša 22,60 EUR

 

Kontaktna oseba:

Robert Kastelic

(05) 620 53 60, robert.kastelic@hrpelje.si

 

Obrazci:

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane