Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

NOVO! Program VITICA

Povečevanje deleža starejšega prebivalstva in vse daljša življenjska doba ljudi sta v današnjem času postala trenda, ki se ves čas nadaljujeta. To pomeni tudi, da vse več ljudi potrebuje pomoč v starosti. Vsi si želimo živeti kakovostno – biti samostojni, zdravi, materialno preskrbljeni, neodvisni od drugih ljudi …, a ni vedno tako. Vsako življenjsko obdobje prinaša različne radosti in težave, ki jih moramo sprejeti. V tretjem življenjskem obdobju se nemalokrat zgodi, da človek potrebuje podporo in pomoč na različnih področjih. Pešanje zdravja in fizične moči starostnike omejuje pri izvajanju
določenih življenjskih opravil. Njihove stiske se posledično stopnjujejo in sami težko najdejo ustrezno rešitev.

Občina Hrpelje – Kozina od 1. 1. 2020 svojim občanom zagotavlja dodatno pomoč z uvajanjem novega programa spremljanja in družabništva, ki se imenuje Vitica. Program temelji na tem, da se uporabnikom omogoči in podaljša možnost bivanja v domačem okolju ter možnost lastnega sodelovanja
pri nujnih življenjskih opravilih tako, da sami opravijo opravila, ki jih še lahko.

Kaj je program Vitica?

Program Vitica starostnikom nudi storitve spremstva in pomoč pri posameznih življenjskih opravilih, kot so:

 • spremljanje uporabnika na različne zdravstvene preglede in v ustanove,
 • spremljanje v trgovino, pri nabavi hrane in drugih pripomočkov,
 • spremljanje na pošto, banko, upravne organe,
 • spremljanje na pokopališče,
 • družabništvo na domu,
 • sprehodi,
 • druga opravila po dogovoru z izvajalcem.

Kdo so upravičenci?

Upravičenci do zgoraj navedenih storitev so:

 • osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje,
 • osebe s statusom invalida, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
 • druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
 • kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
 • hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem razvoju ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

Koliko stane storitev in kdaj se bo izvajala?

Storitev se izvaja vsak delovni dan, od ponedeljka do petka med 7:30 in 15:30, glede na razpoložljivost izvajalca na terenu. Cena storitve znaša 3,25 € na uro.

Kako se lahko vključim v program Vitica?

Če imate željo po vključitvi v storitev, pokličite na telefonsko številko 030 710 007 ali pošljite sporočilo preko elektronske pošte na e-naslov: vitica@odu.si. Dosegljivi so vsak dan od 7.00 do 15.00 ure. Zaposleni vam bodo posredovali vse informacije o storitvi, ki vas zanimajo, in se dogovorili za obisk na domu, kjer boste dorekli vse potrebne korake za vključitev v storitev in poskrbeli za podpis dogovora o vključitvi v program Vitica.

Stremenje h kakovosti življenja starostnikov je podlaga za subjektivne izbore starejše osebe, družbenemu okolju pa mora služiti kot prednostna usmeritev delovanja. Vsi moramo narediti korak naprej pri skrbi za starejše ljudi, se zavedati, kako pomemben del družbe predstavljajo in se odzvati
na njihove potrebe.

Nina Klarić, strokovna delavka v programu

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane