Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Razglas velike požarne ogroženosti

Z dne 23.07.2013 do preklica,  je na celotnem območju občine Hrpelje-Kozina razglašena zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja. V obdobjih, ko je razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost in v drugih sušnih obdobjih, je v naravnem okolju

P R E P O V E D A NO

1.   Kuriti, sežigati ali uporabljati odprti ogenj;

2.   Puščati ali odmetavati goreče ali druge predmete ali snovi, ki lahko povzročijo požar;

3.   Uporabljati naprave in izvajati dejavnosti, ki lahko povzročijo požar.

Pri opazovanju in obveščanju o nevarnosti požarov v naravnem okolju morajo sodelovati tudi lastniki, zakupniki in drugi uporabniki zemljišč, lovske družine, kmetijci  in drugi.

Spoštovanje prepovedi nadzirajo in kršitelje kaznujejo Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, gozdarska in kmetijska inšpekcija ter policija. O požaru ali nevarnosti požara se takoj obvesti Regijski center za obveščanje na telefonsko številko 112.

RAZGLAS : pdfBESEDILO RAZGLASA

Z 26.8.2013 JE UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE PREKLICALA VELIKO POŽARNO OGROŽENOST NA PRIMORSKEM.

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane