Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Razpis za imenovanje direktorja javnega zavoda Kosovelova Knjižnica Sežana

 Na podlagi 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/2001), Zakona o zavodih, 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana (Uradni list RS, št. 23/2004) in sklepa 24. seje Sveta Kosovelove knjižnice Sežana o postopku razpisa, izbora in imenovanja direktorja, z dne 11. 9. 2012, Svet Kosovelove knjižnice Sežana objavlja razpis za imenovanje DIREKTORJA/DIREKTORICE javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana. Za direktorja/-ico javnega zavoda bo lahko imenovan kandidat/-ka, ki poleg splošnih pogojev, izpolnjuje naslednje pogoje: 

        •      ima višjo ali visokošolsko izobrazbo humanistične ali družboslovne smeri

        •      strokovni izpit iz bibliotekarstva;                                                              

        •      najmanj pet (5) let delovnih izkušenj;                                                    

        •      organizacijske in vodstvene sposobnosti in                      

        •      predloži program dela in načrt razvoja Kosovelove knjižnice

Svet bo imenoval direktorja/-ico za mandatno dobo petih let; po izteku te dobe je lahko ponovno imenovan/a.

Rok za prijavo je 14 dni od objave tega razpisa. Prijave z dokazili naj kandidati pošljejo priporočeno na naslov: Kosovelova knjižnica Sežana, Ulica Mirka Pirca 1, 6210 Sežana s pripisom: NE ODPIRAJ – RAZPIS  ZA DIREKTORJA. Prijavljeni kandidati/-ke bodo o izbiri obveščeni pisno. 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane