Javni razpis za sofinaciranje letnega programa športa v OHK v letu 2023

3. 3. 2023
03.03.2023
Javni razpisi in javni natečaji
27.03.2023 do 15:00
60.000,00 €
410-17/2023
28.02.2023
Vasja Valenčič
vasja.valencic@hrpelje.si