Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Spodbude za naložbe v učinkovito rabo energije malih in srednje velikih podjetij (MSP) SID banke

Obveščamo vas, da je SID banka podaljšala rok za zaključek projektov učinkovite rabe energije v malih in srednjih podjetjih in sicer na 31.12.2015 ter omilila vstopne kriterije glede izpolnjevanja določenih finančnih kazalnikov vlagatelja.

Več o tem pa na delavnicah in sicer:
– v ponedeljek, 28. septembra 2015 ob 17 uri v dvorani Območne obrtne zbornice Tolmin
– v torek, 29. septembra 2015 ob 17 uri v dvorani Območne obrtne zbornice Sežana

Glejte:
http://www.sid.si/financiranje/financiranje-nalozb-msp-v-ucinkovito-rabo-energije

GOLEA, Goriška Lokalna Energetska Agencija, Nova Gorica
Mednarodni prehod 6, 5290 Šempeter pri Gorici
T: +386 5 393 24 60
F: +386 5 393 24 63
e-pošta: info@golea.si
www.golea.si

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane