Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Urejanje pogodbenih razmerij za najem grobnih polj je v polnem teku

Režijski obrat Občine Hrpelje-Kozina je v letošnjem letu v upravljanje prevzel pokopališča v Brezovici,  Hrpeljah, Klancu , Slivju in na Golcu. V naslednjih mesecih bodo najemniki grobov prejeli nove pogodbe o najemu grobnih polj. Nove pogodbe za najem grobnih polj na pokopališču Brezovica so skoraj v celoti že poslane. Sledilo bo urejanje pogodbenih razmerij za najem grobnih polj na pokopališču na Golcu ter naprej po abecednem redu pokopališč.

V kolikor imate na pokopališču Brezovica v uporabi grobno polje, a pogodbe niste prejeli, nas, prosimo, o tem obvestite.

Podatke o najemnikih smo pridobili od prejšnjega upravljalca, KSP d.d. Sežana. Če na prejetih pogodbah podatki niso pravilni ali bi želeli katerega od podatkov popraviti, dopolniti ali spremeniti, nas o tem obvestite na telefonsko številko 05 620 53 90 (ga. Romina Poles).

Prosimo za potrpežljivost, saj za vsa pokopališča skupaj pripravljamo skoraj 1000 pogodb.

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane