Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči

 

Opis postopka:

Vlagatelj poda zahtevo za dodelitev enkratne denarne pomoči za novorojence z vlogo, ki jo lahko odda po pošti, faksu, osebno v sprejemni pisarni Občine Hrpelje – Kozina ali na elektronski naslov obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si.

 

 

 

O enkratni denarni pomoči

 

Upravičenci do denarne pomoči so tisti občani s stalnim prebivališčem v Občini Hrpelje – Kozina, ki trenutno nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, izkoristili pa so možnosti za rešitev socialne stiske v skladu z Zakonom o socialnem varstvu in so se, ne po lastni krivdi, zaradi spleta neugodnih okoliščin (dolgotrajna bolezen, invalidnost, smrt v družini, brezposelnost ipd.), znašli v takšnem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti.

 

 
Pravna podlaga:

Pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči v Občini Hrpelje – Kozina (Uradni list RS št. 21/08)

 

 

 

Taksa:

Takse prosto

  

 

Rok za izdajo odločbe:

30 dni od prejetja popolne vloge

 

Kontaktna oseba:

Saša Likavec Svetelšek

(05) 620 53 62, sasa.likavec@hrpelje-kozina.si

 

 

Vloga:

 

 

 vloga_za_enkratno_denarno1.doc  

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane