Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Vloga za izredni prevoz

Opis postopka:

Vlagatelj poda vlogo za izredni prevoz, ki jo lahko odda po pošti, osebno v sprejemni pisarni Občine Hrpelje – Kozina ali na elektronski naslov obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si.

Taksa:

Po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/2000, 44/2000, 81/2000, 33/2001 – ZVet-1, 41/2001, 45/2001- ZZVR-1, 42/02, 76/02, 18/04, 91/2005, 114/06, ZUE, 131/06 – ZPCP-2, 138/06, 14/07, 126/07, 88/10,32/16) je
potrebno ob vložitvi vloge plačati upravno takso po tarifni številki 1. in 30. v znesku 40,80 EUR (vloga 4,50 EUR, odločba 36.30 EUR)). Vlogi je potrebno priložiti tudi potrdilo o plačilu takse.

Podatki za plačilo:

IBAN: SI56 0123 5435 0309 170
referenca: 11 75345-7111002
namen plačila: Plačilo upravne takse
koda namena: OTHR
ime in naslov: Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina

Rok za izdajo:

15 dni od prejema vloge

Kontaktna oseba:

Romina Poles

(05) 620 53 60

obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Vloga:

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane