Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Predpisi in splošni akti

Pravno informacijski sistem Republike Slovenije (KLIK)

Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije omogoča brezplačen dostop do zakonodajnih in drugih javnih dokumentov državnih organov in nosilcev javnih pooblastil v Republiki Sloveniji ter dokumentov, ki jih izdajo institucije Evropske unije in Sveta Evrope.

Predpisi občine objavljeni v uradnem listu RSpreberi več

Splošni akti:

Občinska uprava:

  • Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Hrpelje – Kozina (Ur.l.RS št. 61/99)
  • Odredba o razporeditvi poslovnega časa in uradnih ur v občinski upravi Občine Hrpelje – Kozina (Ur.l.RS št. 6/17)
  • Odlok o ustanovitvi organov skupne občinske uprave (Ur.l.RS št. 18/08, 10/10, 28/11, 66/13, 12/15)

Proračun:

Prostorski akti:

Občinsko glasilo:

Občinske ceste:

  • Odlok o občinskih cestah in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet v Občini Hrpelje-Kozina (Ur.l. RS št. 48/15)
  • Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Hrpelje – Kozina (Ur.l. RS št. 27/10)

Plakatiranje in oglaševanje:

Komunalni prispevek:

  • Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Hrpelje – Kozina (Ur.l. RS št. 98/07, 81/09, 21/15, 23/16)

Javni red in mir

Program kulture 2021-2025

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane