Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Zdravstvena postaja Hrpelje in dežurstvo v Hrpeljah delujeta nemoteno, tudi ob koncih tedna

Glede na številna prejeta vprašanja želimo izpostaviti, da Zdravstvena postaja Hrpelje deluje in bo v prihodnje delovala kot doslej. Prav tako v Hrpeljah ostaja dežurni zdravnik. Zagotavljanje nemotenega delovanja Zdravstvene postaje Hrpelje in dežurstva je ena od prioritet občine. Da občina kot soustanoviteljica Zdravstvenega doma Sežana nima nobenega vpliva na delovanje javnega zavoda in da se občine ne tiče, nismo nikoli trdili, zato na takšne očitke ne moremo pristati. Občina Hrpelje-Kozina kot soustanoviteljica si v okviru svojih pristojnosti preko sodelovanja v svetu zavoda ter tudi s pogovori z občinami soustanoviteljicami vseskozi prizadeva za ohranitev dežurnega zdravnika v Hrpeljah. Verjamemo, da je dežurni zdravnik v Hrpeljah pomemben tako za naše občane kot občane sosednjih občin. Strokovno presojo, na kakšen način je dežurstvo organizirano, pa prepuščamo Zdravstvenemu domu Sežana, ki pri svojem delu in organizaciji dela sledi strokovnim standardom ter izpolnjevanju zakonskih pogojev področja urejanja zdravstvene oskrbe.

Do julija lani je bila poleg dežurnega zdravnika v Zdravstveni postaji Hrpelje prisotna tudi diplomirana medicinska sestra. Od lanskega julija do konca junija letos so se v ZD Sežana odločili, da preizkusijo, ali bi bilo bolje, da bi dežurnega zdravnika spremljal reševalec. Po evalvaciji enega in drugega načina zagotavljanja dežurstva v Zdravstveni postaji Hrpelje je bila sprejeta odločitev, da bo dežurnega zdravnika od začetka julija letos spet spremljala diplomirana medicinska sestra. V enoletnem pilotnem obdobju je z zdravnikom na teren odhajal tudi reševalec, zato v času nujnih obiskov v zdravstveni postaji res ni bilo nikogar. Z julijem letos bosta v okviru dežurne zdravstvene službe spet prisotna zdravnik in medicinska sestra, za potrebe nujnih obiskov na terenu pa bo dežurni službi na voljo službeno vozilo, vendar ne reševalno vozilo kot v zadnjem letu.

Za primerjavo; ekipa dežurne službe v Sežani je sestavljena iz ekipe zdravnika in reševalca, brez medicinske sestre. Ko je dežurna ekipa na terenu, je ambulanta na lokaciji zaprta.

Občina Hrpelje-Kozina skupaj z Občino Divača dodatno sofinancira delovanje zdravniškega dežurstva v Hrpeljah. Dolgovi, ki so nastali v preteklosti, izhajajo prav iz naslova zagotavljanja zdravstvenega dežurstva, ki ga dodatno sofinanciramo. Poplačilo dolgov, ki jih je Občina Hrpelje-Kozina imela do Zdravstvenega doma Sežana iz tega naslova je pomemben korak k nadaljnjemu zagotavljanja dežurne službe. Dolga nismo skrivali ter uspešno poiskali način za njegovo poplačilo. Od 24. 6. 2020 so zapadle obveznosti naše občine poravnane.

Kaj načrtujemo v prihodnje? Prihodnje leto načrtujemo še ureditev parkirišča, da bo zdravstvena postaja bolje in lažje dostopna, tudi za gibalno ovirane. Vsekakor je načrtovano tudi ohranjanje sofinanciranja zdravniškega dežurstva. Za konec naj še enkrat poudarimo, da Zdravstvena postaja Hrpelje deluje in bo v prihodnje delovala kot doslej. Prav tako v Hrpeljah ostaja dežurni zdravnik z medicinsko sestro, ker se je to v preteklosti izkazalo kot najboljša rešitev.

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane