Predstavnica SID banke na kotičku OVE in URE v avli mestne hiše v Novi Gorici

6. 5. 2015