Obvestilo o spremembi zavezanca za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Oddaj obvestilo

Da

Opis postopka

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije