Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Arhiv objav

Objava namere o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe za solastniški delež 1/8 na nepremičninah parc. št. 88/3 in 88/4, obe k.o. Golac

Objava namere o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe za solastniški delež 1/8 na nepremičninah parc. št. 88/3 in 88/4, obe k.o. Golac

Številka: 478-30/2021-3 Datum: 29. 07. 2021   Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v skladu s 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja […]

Preberite več ...

Objava namere o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe – parc. št. 2060/1 k.o. Artviže

Objava namere o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe – parc. št. 2060/1 k.o. Artviže

Številka: 478-13/2021-4 Datum: 28. 07. 2021   Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v skladu s 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja […]

Preberite več ...


JAVNI RAZPIS – Javno zbiranje ponudb za ustanovitev stavbne pravice na nepremičninah za mlade in mlade družine v Občini Hrpelje – Kozina – 3. objava

Objavljamo: JAVNI RAZPIS – Javno zbiranje ponudb za ustanovitev stavbne pravice na nepremičninah za mlade in mlade družine v Občini Hrpelje – Kozina. Povezava do razpisa: Javni razpis – Javno zbiranje ponudb za ustanovitev stavbne pravice na nepremičninah za mlade in mlade družine – tretja objava Rok zbiranja ponudb: 3. avgust 2021 do 10h. Priloge: […]

Preberite več ...

Javna razgrnitev Elaborata lokacijske preveritve Eurospin Kozina

Javna razgrnitev Elaborata lokacijske preveritve Eurospin Kozina

Občina Hrpelje – Kozina obvešča javnost o javni razgrnitvi Elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od PIP na zemljiščih št. 2931/5, 2932/10, 2932/11, 2932/12, 2932/13, 2929/2, 2929/1, 2932/8, 2933/1, vse k.o. Hrpelje (2560), ki ga je izdelalo podjetje Delavnica d.o.o., Tržaška cesta 3a, 1360 Vrhnika, številka projekta: 008/2021 za datumom marec 2021. Območje elaborata obsega […]

Preberite več ...

Javno naročilo – ADRENALINSKI PARK ŽAGA

Javno naročilo – ADRENALINSKI PARK ŽAGA

Spoštovani, Naročnik, OBČINA HRPELJE – KOZINA, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina (v nadaljevanju: naročnik), na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3), vabi vse zainteresirane ponudnike, da v skladu s tem povabilom k oddaji ponudbe ter dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in […]

Preberite več ...Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji prostora v souporabo

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji prostora v souporabo

Številka: 478-23/2021-3 Datum: 18. 05. 2021   Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v skladu s 62. v zvezi z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list […]

Preberite več ...

Javna objava predlogov predpisov pred uvrstitvijo na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina

Javna objava predlogov predpisov pred uvrstitvijo na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina

Javna objava predlogov predpisov pred uvrstitvijo na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina Občina Hrpelje – Kozina v skladu s 74. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina (Ur.l. RS št. 98/2015) obvešča javnost o javni objavi predlogov naslednjih predpisov: Pravilnik o sofinanciranju obeležitve jubiljev društev Pravilnik o občasni uporabi prostorov […]

Preberite več ...

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane