Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Arhiv objav

Objava prostega delovnega mesta – HIŠNIK IV

Objava prostega delovnega mesta – HIŠNIK IV

Hrpelje, 18. 5. 2022 Na podlagi 7. odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07- UPB3 in 65/08) ter 23. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 103/07) Občina Hrpelje – Kozina objavlja prosto delovno mesto za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta HIŠNIK IV. Rok za prijavo je 8 […]

Preberite več ...

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest v občini Hrpelje – Kozina

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest v občini Hrpelje – Kozina

Številka: 430-6/2022-2 Datum:  16. 5. 2022 Povabilo k oddaji ponudbe OBČINA HRPELJE – KOZINA Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina Telefon : +386 5 680 01 50, Telefaks: +386 5 680 01 80 Elektronski naslov: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si (v nadaljevanju “naročnik/koncedent”)   OPRAVLJANJE OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH JAVNIH CEST V OBČINI HRPELJE – KOZINA v […]

Preberite več ...

Javno naročilo: Ureditev vodovoda Bač pri Materiji

Javno naročilo: Ureditev vodovoda Bač pri Materiji

Spoštovani, Naročnik, OBČINA HRPELJE – KOZINA, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina (v nadaljevanju: naročnik), na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 , 14/18 in 121/21; v nadaljevanju: ZJN-3), vabi vse zainteresirane ponudnike, da v skladu s tem povabilom k oddaji ponudbe ter dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega […]

Preberite več ...

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Hrpelje – Kozina

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Hrpelje – Kozina

Številka: 410-36/2022-2 Datum: 12. 5. 2022 Na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – UPB, 21/18 – ZNOrg, 92/20 in 159/21) in 5. člena Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 60/22) Občina Hrpelje – Kozina objavlja JAVNI RAZPIS ZA […]

Preberite več ...

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnosti (del parcel 244/118 in 244/122, obe k.o. 2559 Materija)

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnosti (del parcel 244/118 in 244/122, obe k.o. 2559 Materija)

Številka: 351-55/2020 Datum: 29. 4. 2022 Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina na podlagi načel Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE […]

Preberite več ...

Javna objava predlogov predpisov pred uvrstitvijo na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina

Javna objava predlogov predpisov pred uvrstitvijo na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina

Občina Hrpelje – Kozina v skladu s 74. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina (Uradni list RS, št. 98/15) obvešča javnost o javni objavi predlogov naslednjih predpisov: Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina in o podelitvi koncesije za območje Občine Hrpelje – Kozina Odlok o spremembah […]

Preberite več ...


Izdelava poročil o ocenjeni vrednosti nepremičnin – Povabilo k oddaji ponudbe

Izdelava poročil o ocenjeni vrednosti nepremičnin – Povabilo k oddaji ponudbe

Spoštovani! V nadaljevanju objavljamo povabilo k oddaji ponudbe za izdelavo poročil o ocenjeni vrednosti nepremičnin po seznamu iz priloženega vabila. Potencialne ponudnike obveščamo, da bo občina obravnavala ponudbe, ki bodo prispele do srede, 23. 3. 2022 do 9.00 ure. Vljudno vabljeni k oddaji ponudbe. Občina Hrpelje – Kozina Povabilo k oddaji ponudbe_izdelava poročil o ocenjeni […]

Preberite več ...

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe (del stavbe 2560-457-2 v izmeri 15,60 m2 in del stavbe 2560-457-2 v izmeri 12,48 m2)

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe (del stavbe 2560-457-2 v izmeri 15,60 m2 in del stavbe 2560-457-2 v izmeri 12,48 m2)

Številka: 3528-8/2020-17 Datum: 11. 3. 2022 Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v skladu s 52. in 62. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) […]

Preberite več ...

4. JAVNI RAZPIS za vključitev v projekt Podjetno nad izzive – PONI

4. JAVNI RAZPIS za vključitev v projekt Podjetno nad izzive – PONI

Regionalni razvojni center Koper na svoji spletni strani objavlja 4. javni razpis za vključitev kandidatov v projekt Podjetno nad izzive – PONI  Obalno –kraška (4. skupina). Rok za prijavo: 23. 3. 2022 –  Podaljšan je rok za oddajo vlog do 11. aprila 2022  Predstavitev razpisa bo potekala v četrtek, 3. 3. 2022 predvidoma ob 10.00 preko spletne aplikacije […]

Preberite več ...

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane