Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Arhiv objav

Javno naročilo: Dobava električne energije

Javno naročilo: Dobava električne energije

Spoštovani, Naročnik, OBČINA HRPELJE – KOZINA, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina (v nadaljevanju: naročnik), na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3), vabi vse zainteresirane ponudnike, da v skladu s tem povabilom k oddaji ponudbe ter dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in objavo […]

Preberite več ...

Namera o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe

Številka: 478-52/2021-1 Datum: 9. 11. 2021 Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v skladu s 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja NAMERO […]

Preberite več ...


Javno naročilo: Ureditev njivc za lokalno samooskrbo

Spoštovani, Naročnik, OBČINA HRPELJE – KOZINA, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina (v nadaljevanju: naročnik), na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3), vabi vse zainteresirane ponudnike, da v skladu s tem povabilom k oddaji ponudbe ter dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in objavo […]

Preberite več ...

Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

Številka: 478-51/2021-2 Datum: 29. 10. 2021 Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v skladu s 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja   […]

Preberite več ...

Osnutek strategije razvoja in trženja turizma destinacije Krasa in Brkinov 2022-2028

Osnutek strategije razvoja in trženja turizma destinacije Krasa in Brkinov 2022-2028

Štiri kraške in brkinske občine smo pristopile k pripravi Strategije razvoja in trženja turizma destinacije Kras in Brkini 2022–2028. Pri pripravi tega pomembnega razvojnega dokumenta je ključno sodelovanje deležnikov v turizmu. Že pri analizi stanja smo izvedli več delavnic po celi destinaciji, kjer je imel vsakdo možnost izpostaviti mnenje in argumente, na podlagi katerih je […]

Preberite več ...


Javno naznanilo o javni razgrnitvi študije variant/predinvesticijske zasnove in okoljskega poročila v postopku priprave DPN za Spremembe in dopolnitve državnega lokacijskega načrta za drugi tir železniške proge na odseku Divača–Koper

Javno naznanilo o javni razgrnitvi študije variant/predinvesticijske zasnove in okoljskega poročila v postopku priprave DPN za Spremembe in dopolnitve državnega lokacijskega načrta za drugi tir železniške proge na odseku Divača–Koper

!! OPOZORILO: termin za izvedbo javnih obravnav bo spremenjen!! Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja obvešča, da bodo termini javnih obravnav, ki so navedeni v javnem naznanilu, spremenjeni – javne obravnave, ki so predvidene v naslednjem tednu, se bodo izvedle predvidoma v zadnjem tednu javne razgrnitve, med 8. 11. in […]

Preberite več ...

Javna objava predlogov predpisov pred uvrstitvijo na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina

Javna objava predlogov predpisov pred uvrstitvijo na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina

Občina Hrpelje – Kozina v skladu s 74. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina (Uradni list RS, št. 98/15) obvešča javnost o javni objavi predlogov naslednjih predpisov: Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Hrpelje – Kozina_gradivo Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje izbirne gospodarske javne […]

Preberite več ...

Javna objava predlogov predpisov pred uvrstitvijo na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina

Javna objava predlogov predpisov pred uvrstitvijo na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina

Občina Hrpelje – Kozina v skladu s 74. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina (Uradni list RS, št. 98/15) obvešča javnost o javni objavi predlogov naslednjih predpisov: Pravilnik o subvencioniranju obnov kraških suhih zidov v Občini Hrpelje – Kozina Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega […]

Preberite več ...

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane