Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve za območje parcel št. 2878/11, 2878/20, 2878/21, 2947, 2919/22, vse k.o. Hrpelje (2560)

Občina Hrpelje – Kozina obvešča o javni razgrnitvi Elaborata lokacijske preveritve za območje parcel št. 2878/11, 2878/20, 2878/21, 2947, 2919/22, vse k.o. Hrpelje, ki ga je izdelalo podjetje PIA studio d.o.o. Portorož, Obala 26, 6320 Portorož, številka projekta: ELP 35/2020 za datumom december 2020.

Območje elaborata obsega zemljišča s parc. št. 2878/11, 2878/20, 2878/21, 2947, 2919/22, vse k.o. Hrpelje (2560).

Gradivo bo od 18.2.2021 do vključno 4.3.2021 javno razgrnjeno na spletni strani Občine Hrpelje – Kozina. Možen je vpogled v gradivo v prostorih Občine Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14 po predhodnem naročilu na tel. št. (05) 680 01 50.

Javnost ima v času javne razgrnitve možnost dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v zvezek pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina ali na elektronski naslov obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si.
Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za javno objavljenih stališč do pripomb. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

Javno naznanilo o javni razgrnitvi

Elaborat:

ELP 35-2020

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane