Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na parc. št. 111/1 in 111/3 (k.o. Materija)

Številka: 351-49/2016-4
Datum: 24. 1. 2018

V skladu s 56. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Hrpelje-Kozina objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI STAVBNE PRAVICE

Občina Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na parc. št. 111/1 in 111/3 (k.o. Materija). Pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Hrpelje-Kozina.

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane