Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Povabilo za oddajo pripomb in predlogov na osnutek Strategije Lokalnega Razvoja LAS Krasa in Brkinov za programsko obdobje 2014 – 2020

Lokalna akcijska skupina (LAS) Krasa in Brkinov obvešča, da na podlagi sklepa Upravnega odbora LAS Krasa in Brkinov z dne 25.01.2016 daje na javno razpravo osnutek Strategije Lokalnega Razvoja (SLR) LAS Krasa in Brkinov za programsko obdobje 2014 – 2020. Vabimo vas, da nam svoje pisne pripombe in predloge na osnutek SLR posredujete do 29.02.2016.

Pripombe in predloge se lahko poda pisno na LAS Krasa in Brkinov, Partizanska cesta 82, 6210 Sežana ali na elektronski naslov info@ora.si.

Zainteresirane še prosimo, da svoje predloge in pripombe pojasnijo z obrazložitvami. Prejete predloge in pripombe bomo na LAS Krasa in Brkinov preučili ter po potrebi v okviru svojih pristojnosti upoštevali.

Osnutek-SLR-za-javno-obravnavo

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane