Vprašalnik za pripravo nove strategije Lokalne akcijske skupine (LAS) Krasa in Brkinov za programsko obdobje 2021-2027

22. 3. 2023