Spremembe in dopolnitve statutarnega sklepa Občine Hrpelje - Kozina

Predpisi, na katere predpis vpliva