Spremenjeni pogoji vstopa v Republiko Slovenijo, velja od 29. marca

29. 3. 2021