17. redna seja

Seja je potekala dne 30.09.2021 ob 17.00
GRADIVO
Klikni tukaj za prikaz prilog
ZAPISNIK
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 3 Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list Republike Slovenije št. 161/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 30.09.2021
Začetek veljavnosti: 14.10.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski prostorski načrti (OPN)
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Krvavi Potok (Uradni list Republike Slovenije št. 163/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 30.09.2021
Začetek veljavnosti: 23.10.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list Republike Slovenije št. 163/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 30.09.2021
Začetek veljavnosti: 16.10.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prispevki
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje izbirne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo za območje naselij Hrpelje in Kozina (Uradni list Republike Slovenije št. 163/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 30.09.2021
Začetek veljavnosti: 16.10.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gospodarske javne službe, Energetika
Pravilnik o subvencioniranju obnov suhih zidov v Občini Hrpelje - Kozina (Uradni list Republike Slovenije št. 163/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 30.09.2021
Začetek veljavnosti: 16.10.2021
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Štipendije, subvencije, denarna pomoč, posojila
Sklep o potrditvi lokacijske preveritve Eurospin Kozina (Uradni list Republike Slovenije št. 163/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 30.09.2021
Začetek veljavnosti: 16.10.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o potrditvi lokacijske preveritve Eurospin Kozina (Uradni list Republike Slovenije št. 163/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 30.09.2021
Začetek veljavnosti: 16.10.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Lokacijska preveritev (LP)