Obvestilo glede spremembe pri odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) v letu 2021

17. 5. 2021