Vzdrževalna dela na telefonskih linijah

16. 4. 2021