Obvestilo o neposlovanju Krajevnega urada Hrpelje

5. 10. 2020