Obvestilo o spremenjenem poslovanju občinske uprave

1. 9. 2020