Urejanje pogodbenih razmerij za najem grobnih polj je v polnem teku

13. 7. 2020