Zdravstvena postaja Hrpelje in dežurstvo v Hrpeljah delujeta nemoteno, tudi ob koncih tedna

6. 7. 2020