Preklic Odredbe o začasni prepovedi kurjenja v naravnem okolju

4. 5. 2020