Prikaz veljavnih predpisov, sprejetih za preprečevanje širjenje bolezni COVID-19

4. 5. 2020