Ukrep št. 48 ReŠCZ, Oskrba z zdravili in duhovna oskrba prebivalcev

3. 12. 2020