Higienska priporočila za preprečevanje okužb z novim koronavirusom Sars-Cov-2 za pogrebno in pokopališko dejavnost

21. 5. 2020