Praznjenje greznic in malih čistilnih naprav – Rožice, Slope

26. 9. 2018