Praznjenje greznic in malih čistilnih naprav -Vrhpolje, Nasirec, Mihele

7. 9. 2018