Ukrep prekuhavanja pitne vode – Lokalni vodovod Hotična

5. 12. 2017