Zbiranje vlog oškodovancev – Škoda po naravnih nesrečah (pozeba, toča)

3. 8. 2017