Odločba o ukrepih – imetnikom živali, ki gojijo govedo in drobnico

29. 8. 2016