Obvestilo o spremembi uradnih ur na Krajevnem uradu Hrpelje

7. 4. 2016